Download dla systemu LinuxLinux deb 32 bit
Linux deb 64 bit
Paczka linuksowa dodająca menu kontekstowe

W przypadku wersji linuksowej niezbędne jest posiadanie w systemie bibliotek libqt4-network, libqt4-gui, libqt4-xml w wersji przynajmniej 4.7.0. Dodatkowo w przypadku instalacji menu kontekstowego w srodowisku gnome, konieczne będzie zainstalowanie nautilus-actions

Zobacz rejestr zmian.

Facebook